.

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิเคราะห์ ทอง สัปดาห์นี้

Read More...

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทดลองวิเคราะห์ E/U

รอตัดสินใจเข้า ออเดอร์ บริเวณ pivot ครับ ทะลุทางไหนไปทางนั้น

Read More...

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555